Historiek

Het huis “De Wandelaar” of Auberge des Princes te Kortenberg (Dr. Henri Vannoppen)

Van 1706-1709 werd de steenweg Brussel-Leuven aangelegd. Het gebied waar zich nu de Auberge des Princes bevindt, behoorde tot 1955 tot de gemeente Erps-Kwerps. Daarna werd het Kortenberg.


De kaart van Ferraris van 1771-1778 gaf geen huis aan op deze plaats. Tussen de huidige Hertog Jan II-laan en de Everbergstraat lag alleen maar veld. Het primitief kadaster van 1814 gaf evenmin een woning. We zien wel dat de woning De Wandeleer erbij getekend wordt. Dat betekent dat dit huis kort na 1814 gebouwd is.
De bouwer was Petrus De Wandeleer (+1837), gehuwd met Maria-Anna Van Meerbeek.


De familie De Wandeleer was uit Everberg afkomstig. Ze kocht de abdijpoort van Kortenberg. Het oude gebouw dat we nog terugvinden in de Minneveldstraat. In 1830 was er een nieuw pensionaat ontstaan even voorbij de herberg De Wandeleer. Dit pensionaat werd gevestigd in het Kasteeltje. Dit gebouw stond in het midden van de Sint-Jozefkliniek en werd een tijdje geleden afgebroken. Het pensionaat werd bestuurd door juffourw Barbier en was een afscheiding van het grote meisjespensionaat van de Dienstmaagden van Maria te Erps. In 1850 werd het pensionaat een krankzinnigengesticht voor vrouwen. Een herberg in de omgeving was dan ook interessant voor de bezoekers van pensionaat en gesticht.

Petrus De Wandeleer werd opgevolgd door zijn zoon Guillielmus De Wandeleer (+1862), die een landbouwbedrijf had. Hij huwde Elisabeth Goovaerts (+ 1890). Hun zoon Petrus De Wandelaer was de laatste bewoner, die tot deze familie behoorde. Hij stond in Kortenberg bekend als ‘Pikke Profijt’. Hij was vroeger beenhouwer geweest, maar stond in 1914 ingeschreven als rentenier.

In augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen en Kortenberg werd zwaar getroffen door de Duitse inval. Heel wat Kortenbergenaren werden als gijzelaars meegenomen, O.A. Petrus De Wandelaer.

In 1959 vestigde Pierre Den Ruyter (‘Den Bob’) zich in Auberge des Princes. Hij huurde het van wisselagent Van Keer. In 1961-62 kocht hij het goed, dat verkaveld werd, want de goederen van Van Keer kwamen tot tegen de Everbergstraat. In 1963 opende Den Ruyter hier zijn restaurant. Bij de dokterstaking in 1963 verzamelden de dokters van Kortenberg en omstreken in Auberge des Princes bij ‘Den Bob’.

Voor het gebouw gebruikte men zandsteen uit de streek: de witte lediaanse zandsteen of Diegemse steen, die te vinden is in Humelgem, Erps-Kwerps en Nederokkerzeel. Al s baksteen gebruikte men kareel, eerder met houtskool gestookt, vandaar de oranje kleur. Wanneer men met steenkool stookte had men rodere stenen.